การเข้าใจลูกค้า (Empathy) โดยศศิมา สุขสว่าง

Empathy  คืออะไร ?

 Empathy คือการเข้าใจ การเอาใจใส่ เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นควบคู่ไปกับความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งที่คนอื่นอาจคิดหรือรู้สึกได้

 

Empathy  จะต่างจาก Sympathy  ดังนี้คือ 

 

 Empathy เป็นการรับรู้ความเข้าใจของคนอื่นๆ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "มุมมอง" หมายถึงความสามารถในการระบุและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่น ๆ

แต่ Sympathy เป็นการเข้าใจใส่แบบมีส่วนร่วม  หรือความรู้สึกที่เราตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น หรือพูดภาษาง่ายๆว่า สงสาร หรือ อินไปกับความรู้สึกของคนอื่น

 

ในการพัฒนานวัตกรรม เราต้องเข้าใจและรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้าได้ จนสามารถถอดความต้อง (want) หรือความจำเป็น (need) ปัญหา หรือ Pain Point ของลูกค้าได้

 

ในการเข้าใจลูกค้านั้น เราสามารถ

1. Ask and Empathize Listen skills การสัมภาษณ์ทักษะการถามและการฟังอย่างลึกซึ้ง   เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไข

 

2. Look - การมองสังเกต  (Observation) เพื่อให้เข้าใจสภาวะแวดล้อม การรับรู้ พฤติกรรม วิธีชีวิต การกระทำ

 

 

3. Try - เพื่อให้สามารถเข้าใจเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าโดยตรงด้วยการมีประสบการณ์ตรง (Immerse) เช่น เข้าไป

 

Empathy เป็นกระบวนการแรกใน Design Thinking เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น อารมณ์ ความรู้สึก การกระทำที่ออกมา  ความหมายในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย  วิธีการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนี้ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ์ การฟังอย่างลึกซึ้ง   เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไข

 

 HCDdesignthinking.com  เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ Design Thinking โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ก่อตั้งและเป็นผู้จัดการบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 8  ปี  รวมเวลาทำงานด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรกว่า 15 ปี

 

ศศิมาได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Performance coaching ,Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

 

ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ  Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้กับองค์กรต่างๆค่ะ 

 

หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม หรือหลักสูตร Design Thinkingหรือรายละเอียดหลักสูตร กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,523